• Ajudes Oficials
 • Bases de Dades
 • Cerca d'Informació
 • CKD, SKD
 • Contractes d'Agència
 • CRM, SCM
 • Import/Export
 • Joint Ventures
 • Plans Estratègics
 • Plans de Marketing
 • Reestructurar Empresa
 • Representació
 • Subvencions Export
 • Transferir Tecnologia
 • Venda Directa
 • Cerca d’informació i accés a bases de dades

  La informació es vital para qualsevol presa de decisions. Presentem a continuació alguns enllaços de cercadors i organitzacions d’interès per a l’empresa exportadora mes consultades.


  Organismes oficials
  Cambres de comerç
  Comerç en general

  Selecció de mercats, volum i tendència al consumo de productes:

  Fires

  Estadístiques
  Empreses

  Directoris d’empreses

  Envàs i embalatge

  Incoterms

  Estudis de mercat i informes

  TIC's

  Informes estadístics

  Varis
  Mapes
  Notícies  Pujar a la part superior de la plana.