• Ajudes Oficials
 • Bases de Dades
 • Cerca d'Informació
 • CKD, SKD
 • Contractes d'Agència
 • CRM, SCM
 • Import/Export
 • Joint Ventures
 • Plans Estratègics
 • Plans de Marketing
 • Reestructurar Empresa
 • Representació
 • Subvencions Export
 • Transferir Tecnologia
 • Venda Directa
 • Serveis:

 • Gestió d’ajuts oficials i subvencions a l’Exportació.
 • Vendes directes en mercats i sectors específics.
 • Plans de Marketing i Plans estratègics. Anàlisis DAFO, estrategia de les 4 P.
 • Tràmits i gestions d’export/import.
 • Plans d'Empresa. Plans de reestructuració.
 • >> IMPRIMIR PLANA

  Gestió d’ajuts oficials i subvencions a l’Exportació.

  Som assessors homologats de COPCA, ICEX y CIDEM per a la gestió de programes específics com:

  • Programa de la Microempresa
  • Programa NEX-PIPE2000
  • Crèixer
  • Grups d’Exportació
  • Consorcis d’Exportació
  • Missions Comercials
  • Missions de Prospecció
  • Missions de Compradores
  • Visites guiades a fires
  • Licitacions i concursos internacionals  Vendes directes en mercats i sectors específics.

  La nostra empresa esta especialitzada en actuar com el departament d’exportació dels nostres clients per a totes les seves acciones de venda, tràmit de lliuraments, negociació de cartes de crèdit, gestió de cobraments, etc. O bé actuar com Àrea Manager per a una sona geogràfica concreta.

  A través de les nostres delegacions podem oferir un eficaç suport diari en els mercats del Nord d’Àfrica i de Orient Mitjà, com en els Països del Est d’Europa.

  La nostra tasca és la d’un responsable d’exportació, és a dir:

  • Detectar els possibles clients.
  • Posar-nos en contacte amb ells amb enviament de catàlegs i conversacions telefòniques.
  • Preparació de l’agenda de visites.
  • Visites directes i negociació de productes/preus.
  • Realització d’operacions.
  • Responsabilitat en la consecució de garanties de cobrament,
   Cartes de Crèdit, etc.
  • Seguiment de vendes a la clientela.
  • Preparació de viatges per a els responsables dels nostres clientes.  Plans de Marketing i Plans estratègics. Anàlisis DAFO, estrategia de les 4 P.

  Per senzill que sigui qualsevol PYME ha de tenir un pla para sortir a vendre a l’exterior, el que se entén tècnicament com un Pla d’Internacionalització, i que permet prendre decisions després d’ haver avaluat els seus costos i oportunitat.

  Tot pla té bàsicament les següents fases:

  • Redefinició del client potencial del nostre producte.
  • Ubicació d’aquest client potencial.
  • Selecció del àrea geogràfica a la qual volem dirigir els nostres esforços.
  • Cerca d’informació i el seu anàlisi.
  • Elaborar un pla d’accés al mercat escollit. Matrius DAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. Pressupost de tal pla.
  • Desplegament de les accions.
  • Taula d’Avaluació periòdica dels resultats per a la presa de decisions. Aquesta taula pot basar-se en la compta d’explotació per territori i producte.  Tràmits i gestions d’export/import.

  Li oferim els nostres serveis i consultoria per la prospecció i obertura de mercats, amb selecció d’agents o distribuïdores, i preparació de contractes, però a més també:

  • Informació sobre la conjuntura de mercats concrets, situació legal de productes i serveis.
  • Manteniment de mercats. Seguiment de comandes i consums de clients.
  • Acompanyament a negociacions. Gestió amb les Administracions.
  • Gestió de crèdits oficials i de la Unió Europea.
  • Viatges per a gestionar assumptes concrets.
  • Gestions de negociació i venda.
  • Control de lliuraments. Seguiment de transports.
  • Preparació i negociació de crèdits documentaris.
  • Despatx de duanes.
  • Trànsit. Negociació de preus de transport.
  • Optimització de embalatges, costos, despatx
  • Traducció i confecció de fulletons i catàlegs.
  • Registre de marques en el exterior.  Plans d'Empresa. Plans de reestructuració.

  Probablement el que l’empresa necessita es un replanteig de la seva pròpia naturalesa per a seguir endavant.

  Per això els passos a seguir són:

  • Diagnòstic en profunditat.
  • Anàlisi dels problemes trobats.
  • Recomanacions.
  • Elaboració de un pla de millora per àrees o reestructuració general.


  Pujar a la part superior de la plana.